Innovasjonskontrakt - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Innovasjonskontrakt

Løpende
søknadsfrist

Tilskudd fra Innovasjon Norge – søke innovasjonskontrakt?

Tilskudd til innovasjonsprosjekter (Innovasjonskontrakt) har til hensikt å utvikle eller vesentlig forbedre et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste i samarbeid med en eller flere kundebedrifter.

Bedrifter som har et utløsende samarbeid (samarbeidet er avgjørende for at prosjektet utføres) med en kundebedrift, der kundebedriften aktivt deltar kan være i posisjon til å få dekket en stor andel av kostnadene. Utbetalingene kommer på et tidligere tidspunkt enn gjennom SkatteFUNN og utbetales direkte fra Innovasjon Norge ved gjennomførte milepæler. Som navnet tilsier skrives det en kontrakt mellom dere og samarbeidsbedriften(e) om gjennomføring av prosjektet.

Kontakt våre eksperter

I Zacco er vi opptatt av å finne rett person for deg og dine prosjekter, 
og derfor har vi spesialister innen de fleste fagområder som kan ta deg trygt gjennom hele ”reisen”
– fra finansiering, via patent og varemerke, til overvåkning av deres rettigheter.
 
Her er våre spesialister på FoU-finansiering som er klare for å 
hjelpe deg – ta kontakt for å snakke om veien videre!
 

Mads Dannevig
Senior Advisor Funding R&D
mads.dannevig@zacco.com

Miriam Meling
Senior Advisor Funding R&D
miriam.meling@zacco.com

Hvor mye kan man få i støtte?

Kostnader til FoU-, og tilknyttede, aktiviteter kan støttes
Normalt bidrar kundepartner(e) med 20-30% av totalkostnaden (gjennom arbeid og/eller kapital)
Innovasjon Norge bidrar typisk med opptil 45% av gjenstående kostnader
Ingen øvre grense (teoretisk – større prosjekter får ofte lavere støttegrad og anmodning om å søke på flere ordninger)

Les mer på siden Tilskudd til innovasjonskontrakter (Innovasjon Norge), eller ta kontakt med oss for en gjennomgang.

Få hjelp med innovasjonskontrakt-søknaden

Vi tar gjerne en prat med deg for å kartlegge dine støttemuligheter. Fyll ut kontaktskjemaet, så tar vi kontakt med deg.