Zacco - Vår prosess - Immaterialrettsbeskyttelse | Cybersecurity
Zacco logotype
Zacco logotype

Våre tjenester

Prosessen

Dette er prosessen vi bruker for å beskytte og sikre dine immaterielle verdier. Med denne metoden for å gjøre en idé, visjon, data osv. til en eiendel, er det fire trinn vi går gjennom: Vi identifiserer og sorterer dem, administrerer dem og gir deg eierskap og freedom-to-operate med sanntidsovervåkning gjennom hele livssyklusen. Hvis det er nødvendig, håndhever vi også dine rettigheter, gjør undersøkelser online og samler opplysninger for å beskytte dine verdier.

Samme prosess, forskjellige verktøy

Trinnene og prosessen er like, men avhengig av hvilket assetområde vi håndterer, bruker vi forskjellige verktøy og tjenester for å få jobben gjort. Under kan du lese mer om de fire trinnene i prosessen.

Identifisere

Vårt første trinn er alltid å forstå din forretning og industri for å kunne identifisere og sortere dine kjerneeiendeler: Har du de riktige eiendelene? Hvordan kan vi utvikle dine eiendeler? Hva er det som kjennetegner din forretning? Hvordan oppfatter dine kunder deg? Ved å finne dine sterkeste eiendeler gir vi deg rom til å utvikle dine kjerneforretning og å øke verdien.

Overvåke

Når vi har sikret og beskyttet dine eiendeler, kan vi overvåke dem i sanntid for å holde styr på hvordan de brukes og om de kan være utsatt. Vi kan også overvåke markedet, globale trender og aktiviteten til konkurrenter for å hjelpe deg med å holde deg oppdatert på utviklinger i din industri og for å forhindre uautorisert bruk av dine eiendeler.

Administrere

Vårt første trinn er alltid å forstå din forretning og industri for å kunne identifisere og sortere dine kjerneeiendeler: Har du de riktige eiendelene? Hvordan kan vi utvikle dine eiendeler? Hva er det som kjennetegner din forretning? Hvordan oppfatter dine kunder deg? Ved å finne dine sterkeste eiendeler gir vi deg rom til å utvikle dine kjerneforretning og å øke verdien.

Håndheve

I visse tilfeller kan det være nødvendig å gå til søksmål for å beskytte dine immaterielle rettigheter og bevare verdien av dine eiendeler. Hvis du er nødt til å forsvare eller håndheve dine rettigheter, kan vi representere deg i retten eller gi deg support under en rettssak. Vi kan også undersøke kriminell atferd på internett, slik som datatyveri, phishingangrep eller utpressing og samle digitale opplysninger for å beskytte dine eiendeler.

KONTAKT OSS

Snakk med oss om dine skjulte eiendeler

IP360

Fremtiden til immaterielle rettigheter