Zacco - Vår prosess - Immaterialrettsbeskyttelse | Cybersecurity
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow
Våre tjenester

Prosessen

Dette er prosessen vi bruker for å beskytte og sikre dine immaterielle verdier. Med denne metoden for å gjøre en idé, visjon, data osv. til en eiendel, er det fire trinn vi går gjennom: Vi identifiserer og sorterer dem, administrerer dem og gir deg eierskap og freedom-to-operate med sanntidsovervåkning gjennom hele livssyklusen. Hvis det er nødvendig, håndhever vi også dine rettigheter, gjør undersøkelser online og samler opplysninger for å beskytte dine verdier.

Samme prosess, forskjellige verktøy

Trinnene og prosessen er like, men avhengig av hvilket assetområde vi håndterer, bruker vi forskjellige verktøy og tjenester for å få jobben gjort. Under kan du lese mer om de fire trinnene i prosessen.

Identifisere

Identifisere

Vårt første trinn er alltid å forstå din forretning og industri for å kunne identifisere og sortere dine kjerneeiendeler: Har du de riktige eiendelene? Hvordan kan vi utvikle dine eiendeler? Hva er det som kjennetegner din forretning? Hvordan oppfatter dine kunder deg? Ved å finne dine sterkeste eiendeler gir vi deg rom til å utvikle dine kjerneforretning og å øke verdien.

Administrere

Administrere

Vårt første trinn er alltid å forstå din forretning og industri for å kunne identifisere og sortere dine kjerneeiendeler: Har du de riktige eiendelene? Hvordan kan vi utvikle dine eiendeler? Hva er det som kjennetegner din forretning? Hvordan oppfatter dine kunder deg? Ved å finne dine sterkeste eiendeler gir vi deg rom til å utvikle dine kjerneforretning og å øke verdien.

Monetisere

Monetisere

Monetisering kan ta mange former. Å hente verdi fra dine eiendeler kan bety å identifisere nye eller urealiserte inntektsstrømmer, men det betyr også å støtte vekst, beskytte markedsandeler og finansiere ytterligere innovasjon. Vi kan hjelpe deg med å utforske kommersiell levedyktighet og muligheter gjennom lisensiering, transaksjoner, merkevareforsterkning og beskyttelse av det som gjør din organisasjon unik.

Overvåke

Overvåke

Når vi har sikret og beskyttet dine eiendeler, kan vi overvåke dem i sanntid for å holde styr på hvordan de brukes og om de kan være utsatt. Vi kan også overvåke markedet, globale trender og aktiviteten til konkurrenter for å hjelpe deg med å holde deg oppdatert på utviklinger i din industri og for å forhindre uautorisert bruk av dine eiendeler.

Håndheve

Håndheve

I visse tilfeller kan det være nødvendig å gå til søksmål for å beskytte dine immaterielle rettigheter og bevare verdien av dine eiendeler. Hvis du er nødt til å forsvare eller håndheve dine rettigheter, kan vi representere deg i retten eller gi deg support under en rettssak. Vi kan også undersøke kriminell atferd på internett, slik som datatyveri, phishingangrep eller utpressing og samle digitale opplysninger for å beskytte dine eiendeler.

KONTAKT OSS

Snakk med oss om dine skjulte eiendeler

IP360

Fremtiden til immaterielle rettigheter