SkatteFUNN - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

SkatteFUNN er en gunstig støtteordning for bedrifter som skal utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess.

Søknadsfrist
1. september

Hvem kan søke?

Alle næringer og selskapsformer kan søke om SkatteFUNN-godkjenning for sitt FoU-prosjekt, 
og det er bedriften selv som velger tema for prosjektet. Det er et krav at bedriften er
skattepliktig i Norge. Det er derimot ikke et krav at bedriften er i skatteposisjon. Bedrifter som ikke betaler skatt, får st
øtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

Steg 1

Avklaringer
(om bedriften kan søke og prosjektet er støtteverdig)
Slik er
prosessen!

Steg 2

Prosjektmøte
(forklar prosjektet for oss)

Steg 3

Søknadsskriving
(vi skriver første utkast)
Steg 4
 
Avstemming
(vi går gjennom deres tanker rundt utkastet)
Steg 5
 
Innesending
(vi sender inn søknaden i portalen)

Kontakt våre eksperter

I Zacco er vi opptatt av å finne rett person for deg og dine prosjekter, 
og derfor har vi spesialister innen de fleste fagområder som kan ta deg trygt gjennom hele ”reisen”
– fra finansiering, via patent og varemerke, til overvåkning av deres rettigheter.
 
Her er to av våre spesialister på FoU-finansiering som er klare for å 
hjelpe deg – ta kontakt for å snakke om veien videre!
 
Lars Kvanum_Oslo

Lars Kvanum
QA Responsible Funding R&D

lars.kvanum@zacco.com

Marius Marøy
Sales Responsible Funding R&D

Hvor mye kan man få i støtte?

Kostnader til egenutført FoU har en ramme på 25 millioner kroner per inntektsår.

Fradragsprosenten er 19 prosent for alle bedrifter, uavhengig av størrelse på selskapet.

Maksimal timesats for egne ansatte er 700 kroner per time. Timelønnen utregnes som 1,2 promille av avtalt og reell årslønn. Maksimalt 1850 timer kan føres per ansatt per år.

Små og mellomstore bedrifter får fradrag for kostnader knyttet til førstegangs patentering. Fradraget gjelder alle kostnader forut for tildelningen av rettigheten i første jurisdiksjon, herunder kostnader knyttet til utarbeiding, inngivelse og oppfølgning av søkanden så vel som kostnader til å fornye søknanden før rettigheten er tildelt.

Få hjelp med SkatteFUNN-søknaden

Er du nysgjerrig på om ditt prosjekt kvalifiserer til SkatteFUNN-støtte?
Vi tar gjerne en prat med deg for å kartlegge dine støttemuligheter. Fyll ut kontaktskjemaet, så tar vi kontakt med deg. Du kan også lese mer om SkatteFUNN-ordningen her.