Validering - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Validering

Gjøre det europeiske patentet gyldig i tilordnede medlemsland

I IP-industrien betegner validering den formelle prosessen for å gjøre ditt tildelte europeiske patent (EP) gyldig nasjonalt i hvert av de tilordnede landene. I en del land forutsetter denne prosessen innlevering av en oversettelse av hele patentsøknaden eller deler av den. Zacco er en veletablert leverandør av valideringer: Vi tilbyr direkte validering i nordiske land (Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island) og de fleste tjenesteadresseland (Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Sveits/Liechtenstein). Du vil alltid ha en omfattende oversikt over prosessen, alle kostnader og avgifter. Dessuten gir vår verdiforvaltningsportal IPview deg full kontroll og sikkerhet til å styre IP-porteføljen i sanntid.

Det grunnleggende du bør vite om EP-validering

Forskjellige land krever forskjellige formaliteter. I noen europeiske land trenger du kun å registrere en tjenesteadresse, mens du i andre land trenger en oversettelse av deler av patentet eller hele patentet. Når et EP-patent blir tildelt og den såkalte Decision to Grant er utstedt av Det europeiske patentverket (EPO), settes det en frist på tre måneder for å søke om validering og oppfylle de nasjonale kravene. Valideringsprosessen krever spesialisert kunnskap om formaliteter, innleveringskrav og språk, i tillegg til kapasitet og sømløse rutiner. Vi gir deg valideringsekspertise med lang erfaring.

En viktig oversettelse av din patentsøknad eller -krav

Konsekvensene av en dårlig oversettelse kan være enorme. Våre oversettelsestjenester gjøres av spesialiserte eksperter på ulike områder, teksttyper og språkkombinasjoner. Våre oversettere har mange års erfaring og gjennomgår grundig opplæring for å tilby det kvalitetsnivået vi krever.

Din valideringsleverandør med ett enkelt kontaktpunkt

Gjennom Zacco har du tilgang til våre patentrådgivere og advokatassistenter i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannia og Tyskland, samt et omfattende og veletablert nettverk i de andre europeiske landene. Vi gir deg ett enkelt kontaktpunkt og én unik inngangsport til Europa. Les mer om Zaccos IP-tjenester her.

Hvis du vil vite mer om våre valideringsprodukter, kan du kontakte én av våre betrodde patentrådgivere eller kontakte valideringsteamet direkte på: validation.europe@zacco.com.

Tilbake til alle tjenester Zaccoipservices.com

Snakk med oss!

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Solvår Winnie Finnanger

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Lars Henrik Stoud Platou

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Anne Merete Kvistad Haugerud

Partner
Regional Manager, Patents
Oslo

Renaud Permezel

Digital Brand Consultant
Oslo

Linda Methlie

Attorney at Law
Partner
Oslo

Hans Langan

Senior Partner
European Patent Attorney 
Oslo

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Kontakt oss