Validering - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype

Validering

Gjøre det europeiske patentet gyldig i tilordnede medlemsland

I IP-industrien betegner validering den formelle prosessen for å gjøre ditt tildelte europeiske patent (EP) gyldig nasjonalt i hvert av de tilordnede landene. I en del land forutsetter denne prosessen innlevering av en oversettelse av hele patentsøknaden eller deler av den. Zacco er en veletablert leverandør av valideringer: Vi tilbyr direkte validering i nordiske land (Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island) og de fleste tjenesteadresseland (Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Sveits/Liechtenstein). Du vil alltid ha en omfattende oversikt over prosessen, alle kostnader og avgifter. Dessuten gir vår verdiforvaltningsportal IPview deg full kontroll og sikkerhet til å styre IP-porteføljen i sanntid.

Det grunnleggende du bør vite om EP-validering

Forskjellige land krever forskjellige formaliteter. I noen europeiske land trenger du kun å registrere en tjenesteadresse, mens du i andre land trenger en oversettelse av deler av patentet eller hele patentet. Når et EP-patent blir tildelt og den såkalte Decision to Grant er utstedt av Det europeiske patentverket (EPO), settes det en frist på tre måneder for å søke om validering og oppfylle de nasjonale kravene. Valideringsprosessen krever spesialisert kunnskap om formaliteter, innleveringskrav og språk, i tillegg til kapasitet og sømløse rutiner. Vi gir deg valideringsekspertise med lang erfaring.

En viktig oversettelse av din patentsøknad eller -krav

Konsekvensene av en dårlig oversettelse kan være enorme. Våre oversettelsestjenester gjøres av spesialiserte eksperter på ulike områder, teksttyper og språkkombinasjoner. Våre oversettere har mange års erfaring og gjennomgår grundig opplæring for å tilby det kvalitetsnivået vi krever.

Din valideringsleverandør med ett enkelt kontaktpunkt

Gjennom Zacco har du tilgang til våre patentrådgivere og advokatassistenter i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannia og Tyskland, samt et omfattende og veletablert nettverk i de andre europeiske landene. Vi gir deg ett enkelt kontaktpunkt og én unik inngangsport til Europa. Les mer om Zaccos IP-tjenester her.

Hvis du vil vite mer om våre valideringsprodukter, kan du kontakte én av våre betrodde patentrådgivere eller kontakte valideringsteamet direkte på: validation.europe@zacco.com.

Snakk med oss!

Magnus Ljungdahl

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand
Team Manager
Gothenburg

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North
Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg
Tilbake til alle tjenester Kontakt kontorene våre