FoU-finansiering - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

FoU-finansiering

Zacco har god oversikt over de offentlige støtteordningene som er tilgjengelige, og hjelper dere med å både få innvilget støtte til prosjektene deres – og at dere får den støtten dere har krav på.

Offentlig støtte gjennom det nasjonale virkemiddelapparatet* er en god måte å redusere kostnadene og risikoen som følger av å utføre FoU. I tillegg er det et signal til investorer og kunder om at prosjektet dere utfører faktisk er innovativt!

Gjennom det nasjonale virkemiddelapparatet er det mulig å få opptil 80% av kostnadene dekket av det offentlige. For å oppnå så mye støtte som mulig krever det både god planlegging og oversikt over tilgjengelige midler. Vi har både kompetansen og oversikten, og ved å samarbeide med oss kan dere frigjøres til det som er viktigst for dere – å utføre prosjektet og få prosjektresultatet på markedet raskest mulig.

Hvordan sikrer Zacco bedriften og prosjektet

Som en tradisjonell IP-aktør med det som kanskje er markedets mest omfattende portefølje av IP-tjenester hjelper vi til med å beskytte bedriften og prosjektet fra flere vinkler. Vi følger dere fra idéfasen og gjennom hele prosjektets levetid.

FoU-finansiering: Ved å motta støtte fra det offentlige reduserer man behovet for å hente inn kapital fra private investorer. Offentlig støtte er et kvalitetsstempel både overfor investorer og markedet, og ved å motta støtte øker man verdien sin samtidig som man sikrer fremtidig eierskap og kontroll.
IPR: For mange er et neste steg å sikre immaterielle rettigheter, noe vi selvsagt kan hjelpe til med. Våre spesialister vet hva som skal til for å sørge for en bredest mulig sikring av IPR, og vi kan registrere dette i hele verden – herunder patent, varemerke og/eller designbeskyttelse.

Overvåkning: Når rettighetene er sikret må man overvåke markedet for å avdekke misbruk. Dette er en løpende tjeneste vi tilbyr, og vi både varsler om misbruk og hjelper til med å fjerne produkter fra markedet, om de er i strid med deres rettigheter.

Det nasjonale virkemiddelapparatet

Det er mange utlysninger som til sammen utgjør det nasjonale virkemiddelapparatet. De mest kjente av
disse er:

   SkatteFUNN – Forskningsrådet (frist 01.09 hvert år, støtter alle FoU-prosjekter)

   Innovasjonskontrakt – Innovasjon Norge (løpende frist, støtter samarbeidsprosjekter i piloteringsfasen)

   IPN (Innovasjonsprosjekter) – Forskningsrådet (spesifikke utlysninger med faste søknadsfrister)

I tillegg har man ordningene til ENOVA, Grønn plattform, Regionale forskningsfond med flere. De fleste av
disse har tematiske utlysninger, med fastsatte søknadsfrister, som reflekterer hvilken retning myndighetene
ønsker at samfunnet skal gå i.

Våre rådgivere vil foreta et grundig søk etter relevante ordninger og utlysninger for å finne ut hvordan vi kan
dekke opp akkurat deres prosjekt best mulig.

Maksimumrammer for statsstøtte (kan kombinere flere ordninger)

Les mer om definisjoner og støttemuligheter på Betingelser for tildeling av statsstøtte og Statsstøttereglenes betydning for SkatteFUNN-prosjekter, eller ta kontakt med oss.

Studie: Patenter og varemerker gir langt større finansieringssuksess

En fersk EU-rapport viser at europeiske oppstartsbedrifter lykkes 10 ganger oftere med å sikre finansiering hvis de har IP-rettigheter som varemerke og patent. Den omfattende studien redegjør for hva IP-rettigheter faktisk har å si for finansieringen til en oppstartsbedrift, og er gjennomført av EPO (European Patent Office) og EUIPO (The European Union Intellectual Property Office).

Kontakt våre spesialister

I Zacco er vi opptatt av å finne rett person for deg og dine prosjekter, og derfor har vi spesialister innen de fleste fagområder som kan ta deg trygt gjennom hele «reisen» – fra finansiering, via patent og varemerke.

Her er våre spesialister på FoU-finansiering – ta kontakt med en av dem, eller send epost til
FoU-finansiering@zacco.com for å snakke om veien videre

Få hjelp med FoU-finansieringen

Vi tar gjerne en prat med deg for å kartlegge dine støttemuligheter. Fyll ut kontaktskjemaet, så tar vi kontakt med deg.