Rekrutteringsprosess - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype

Karriere

Vår rekrutteringsprosess

Vi utlyser ledige stillinger på vår nettside her og på LinkedIn her . Vi vil be deg om å legge inn en søknad med CV og eventuelt følgebrev via vår nettside. Våre stillingsannonser inneholder alltid kontaktinformasjon til den personen som er best egnet til å svare på eventuelle spørsmål du har om stillingen.

Når vi har mottatt en søknad, tar vi kontakt innen to uker etter søknadsfristen. Dette skjer vanligvis via e-post. Relevante kandidater inviteres til et første intervju. Dersom begge partene fortsatt er interessert, inviteres kandidaten vanligvis til et andre intervju. Her kommer vi også til å gå gjennom våre lønnsavtaler samt Pay For Performance-modellen vi bruker.

I forbindelse med rekrutteringsprosessen, vil vår HR-avdeling be sluttkandidaten om samtykke til å gjennomføre en bakgrunnssjekk. En ekstern partner utfører bakgrunnssjekken.

Møt våre ansatte

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos Zacco? Våre ansatte kan hjelpe deg. Her kan du få et innblikk i hverdagen til forskjellige medarbeidere innen forskjellige områder hos Zacco.