Rettssaker og konfliktløsning - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Rettssaker og konfliktløsning

Rettssaker og konfliktløsning er begge effektive metoder for å stanse konkurrentenes ulovlige bruk av din immaterielle eiendom, enten gjennom kopiering eller gjennom å lage noe som ligner veldig, uten din tillatelse.

Våre patent-, varemerke- og designrådgivere har bred erfaring innen alle områder av IP-rett. Mange er erfarne sakførere som kan gi både teknisk og juridisk argumentasjon til støtte og forsvar av ditt registrerte IP og din merkevares omdømme.

Forebygging, beskyttelse eller forlik

Det er mange grunner til at tvister og rettssaker kan bli nødvendige, men det er ofte en aller siste utvei. Zacco kan bistå med andre former for overvåking og håndhevelse, men når alle andre muligheter er prøvd, kan tvisteløsning eller rettssaker være de eneste tilgjengelige alternativene du har.

Når merkevaren din har skadet omdømmet og mistet kunder eller produktene dine har blitt kopiert og ærekrenket, kan det å forfølge og forhandle frem et gunstig økonomisk oppgjør føre til at merket gjenoppretter sin tidligere posisjon i markedet.

Autoriserte, kunnskapsrike og erfarne

Våre rådgivere er eksperter på tvisteløsning og har lang erfaring i søksmål for EPO samt for nasjonale domstoler og myndigheter i mange land, blant andre Tyskland, Danmark, Sverige, Norge og Storbritannia. Denne samlede ekspertisen sikrer at vi kan støtte deg fra et paneuropeisk perspektiv, gjennom både europeisk og global tvisteløsning.

Vi samarbeider med tekniske eksperter på alle områder av immaterielle rettigheter, og har en detaljert forståelse av de nyeste teknologiene samt internasjonal og online lovgivning. Mange er registrert som ekspertvitner som kan innkalles til IP-domstolene for å gi omfattende tekniske vurderinger av sakene, og bistå patent-, varemerke- og designadvokatene i en rekke retts- og tvistesaker.

Mange av rådgivere våre er autoriserte til å føre saker for EPO, EUIPO og UPC, og for de relevante domstolene i sine respektive land. De kan veilede deg gjennom rettslige søksmål, forutse og forklare prosessen steg for steg, og har ekspertisen til å koordinere og lede søksmål i flere land.

For mer informasjon om hvordan du kan tilnærme deg potensielle tvister eller rettssaker, og for å utforske hvilke muligheter som er tilgjengelige før det kan bli nødvendig med slike tiltak, ta kontakt med én av følgende personer:

Tilbake til alle tjenester

Snakk med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand
Team Manager
Gothenburg

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North
Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg
Kontakt oss