IP-strategiutvikling - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype

IP-strategiutvikling

Har du kontroll over dine immaterielle verdier? Å utvikle en IP-strategi betyr at du tar kontroll over din portefølje med immaterielle eiendeler og lager en langsiktig plan for å vurdere dem og hente ut deres verdi.

 

Analyser forretningen

Hvilke immaterielle verdier har ditt firma? Har du beskyttet dine kjerneverdier? Kan du omsette verdier du ikke trenger i penger? Uansett hvilke spørsmål du måtte ha, er alle virksomheter forskjellige, og det finnes ingen standardløsning for hva som er den riktige IP-strategien. Det Zacco kan tilby deg, er en IP-strategi som er skreddersydd av et unikt team for å utforme en strategi for nettopp din virksomhet. Vi gir deg rådene som styrker din fremtidige posisjon eller forhandlinger dersom du er interessert i å kjøpe, selge eller lisensiere IP. Du kan til og med være i besittelse av verdier som du ikke har tenkt på.

 

Strategiske anbefalinger

Når vi har analysert markedssituasjonen til din forretning sammenholdt med din IPs styrker og svakheter, vil vi sammen med deg og i tråd med din virksomhets overordnede strategi definere hvilken vei som er best å gå / hvilke strategiske valg du bør ta. Selv om du bestemmer deg for overhodet ikke å bruke tradisjonell IP, men i stedet satse på forretningshemmeligheter, åpen kilde eller crowdsourcing, er det fortsatt viktig å overvåke markedet kontinuerlig for å kunne foreta veloverveide IP- (eller ikke-IP-) beslutninger på et opplyst grunnlag. Deretter kan du gå videre til det neste trinnet som er å implementere den strategien du har bestemt deg for.

 

Trenger du hjelp med å definere en bærekraft strategi for dine IP-eiendeler?

Zacco har 150 års erfaring med å håndtere våre kunders immaterielle verdier. Med vårt 360⁰-perspektiv på immaterielle eiendeler kan vi hjelpe deg med å utvikle en IP-strategi som dekker mer enn bare dine patenter, varemerker og design. Vi går enda lenger for å sikre at strategien også tar hensyn til andre verdier, som for eksempel data, kunderegistre og domenenavn. Ta kontakt med oss nå

Contact us

Back to all services Contact our offices