Nyhetssøk - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Nyhetssøk

Våre patenteksperter hjelper deg å vurdere patenterbarheten til oppfinnelsen din

Oppfyller oppfinnelsen din kriteriene for patenterbarhet? Er den ny? Våre patenteksperter kan hjelpe deg å besvare dette spørsmålet ved å utføre et pålitelig nyhetssøk til en konkurransedyktig pris. I et nyhetssøk ser du etter kjent teknikk. Det betyr at du ser etter eventuelle bevis på at oppfinnelsen din allerede er kjent for offentligheten, og følgelig ikke kvalifiserer for patentering. Søket utføres vanligvis i profesjonelle patentpublikasjonsdatabaser eller databaser som dekker vitenskapelige publikasjoner, og det generelle formålet er å bestemme den nyeste teknologien rundt oppfinnelsen som du ønsker å beskytte juridisk med et patent.

Grunner til å foreta et profesjonelt nyhetssøk før innlevering av et patent

Uavhengig av størrelsen på patentporteføljen og virksomheten din, bør du alltid vurdere å la våre patentkonsulenter utføre et nyhetssøk for deg, som et første trinn før patentutforming og innlevering av en søknad og patentbehandling. De største fordelene er:

  • Du vil lære alt som er mulig om den nyeste teknologien, siden våre erfarne søkeeksperter bruker avanserte verktøy og kan vurdere resultatene.
  • Du mottar en omfattende rapport og råd fra våre rådgivere. Dette gir grunnlag for å ta velinformerte beslutninger om hvordan du skal gå videre med den planlagte patentsøknaden.
  • Du minimerer den kostbare fallgruven det er å innlevere et patent på feil grunnlag. Hvis krav om kjent teknikk skulle dukke opp, risikerer søknaden å bli avvist eller kan det innvilgede patentet bli gjenstand for innsigelse eller annullering. Et slikt patent vil ikke utgjøre en levedyktig eiendel i din portefølje.
  • Et nyhetssøk er svært likt gyldighetssøket som en konkurrent kan utføre i forsøket på å angripe det innvilgede patentet ditt. Hvis du finner potensielt skadelig kjent teknikk, kan de også finne det.

Zacco gir deg skreddersydde søk tilpasset dine spesifikke behov. Vi har våre egne søkeeksperter og tilgang til et bredt utvalg av databaser over patentpublikasjoner og tekniske og akademiske publikasjoner. For mer informasjon, ta kontakt med én av følgende personer:

Tilbake til alle tjenester

Snakk med oss!

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Solvår Winnie Finnanger

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Lars Henrik Stoud Platou

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Anne Merete Kvistad Haugerud

Partner
Regional Manager, Patents
Oslo

Renaud Permezel

Digital Brand Consultant
Oslo

Linda Methlie

Attorney at Law
Partner
Oslo

Hans Langan

Senior Partner
European Patent Attorney 
Oslo

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Kontakt oss