Stein Aamot | Intervju - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Stein Aamot

Partner
Patent Attorney

+47 22 91 04 00
stein.aamot@zacco.com

Sarpsborg, Oslo, Bergen, Stavanger

Patentkonsulent, begynte i Zacco i 2009 som IP-rådgiver

“Jeg investerer gjerne tid og krefter på å bli kjent med en ny kunde, det lønner seg helt klart på lang sikt. For at rådgivningen skal være vellykket, må den bygge på gjensidig tillit.”

Jeg har jobbet i Zacco Norway i nesten tolv år nå, men jeg har også relevant bransjeerfaring som grunnlegger av og administrerende direktør for oppstartsbedrifter innen teknologi. Før dette ble jeg i 1988 uteksaminert fra University of Dundee, Skottland, med en Honours-grad i mikroprosessorsystemer. Jeg startet yrkeskarrieren som konsulent hos et maskinvare- og programvarebasert telekommunikasjonsselskap i Norge som jobbet med systemutvikling for norsk forsvarssektor. Der jobbet jeg i omtrent ti år, først med programvare- og senere med maskinvareutvikling. Dette viste seg å være et bra sted å starte karrieren, og med utvikling av utfordrende produkter som det første e-postsystemet i Norge. Jeg synes fortsatt det er kult å ha gjort banebrytende arbeid på dette feltet.

I de neste omtrent ti årene var jeg grunnlegger av og administrerende direktør for hovedsakelig to ulike selskaper. Det første selskapet utviklet krypteringsprogramvare, og det andre selskapet, High Density System, utviklet maskinvarebasert krypteringsteknologi. I rollen som teknisk administrerende direktør var jeg blant annet ansvarlig for selskapets immaterielle rettigheter. Jeg lærte mye om IP-bransjen fra kundens perspektiv, og ble kjent med og benyttet Zacco. I samarbeidet om å utvikle selskapets patentportefølje, syntes jeg dette virket interessant og så for meg en fremtidig karriere. Det ville bety å jobbe med mange fascinerende prosjekter på et bredere teknologisk grunnlag.

Mine hovedarbeidsoppgaver

For meg er det veldig givende å gå inn i, og å være så privilegert at jeg kan være del av all den nye teknologien. Som konsulent lærer man å hjelpe kunden og man ser veldig raskt resultater av dette arbeidet; jeg jobber med en bestemt patentsøknad, et søk eller en vurdering og deretter leverer jeg den. Min bakgrunn og personlige interesse gjør også at jeg har et spesielt fokus på oppstartsbedrifter og får møte mange svært engasjerte oppfinnere og grunnleggere. Jeg holder ofte innlegg på arrangementer eller andre tilstelninger rettet mot oppstartsbedrifter. Tanken er å bygge kunnskapen deres om IP på et tidlig tidspunkt, og ofte blir disse nye kunder. Min egen erfaring som grunnlegger gjør at det jeg lettere kommer i kontakt med dem og kan gi dem bedre råd.

Relasjonsbygging mellom rådgiver og kunde

Jeg prøver så langt det er mulig alltid å møte en ny kunde ansikt til ansikt. Det hjelper meg å forstå personligheten deres, hva de virkelig trenger og vil vite, og hvor moden forretningsidéen og oppfinnelsen deres egentlig er. Og selvfølgelig for å gi kunden en sjanse til å møte meg!

“Jeg investerer gjerne tid og krefter på å bli kjent med en ny kunde, det lønner seg helt klart på lang sikt. For at rådgivningen skal være vellykket, må den bygge på gjensidig tillit.”

For å opprettholde dette forholdet er det åpenbart også viktig å fullføre oppgavene punktlig, og å følge opp kundene i møter.

Hovedoppgaver på Zacco

La meg understreke to viktige egenskaper i denne sammenhengen. For det første er jeg overbevist om at Zaccos ledelse er svært proaktiv og rask til å erkjenne det raskt skiftende miljøet vi opptrer i. Vår styrke er at vi kan modernisere IP-konsulentvirksomheten, utvikle nye tjenester og tilpasse oss dagens behov. Dette drar kundene våre stor nytte av. For det andre er dette det første firmaet jeg jobber i som har en velfungerende og attraktiv resultatbasert bonusordning. At Zacco belønner innsats og hardt arbeid, setter jeg stor pris på. Rammebetingelsene gir oss mye frihet under ansvar og dette passer meg bra.

Påvirkninger av covid-19-pandemien på arbeidet

Sant å si har ikke pandemien hatt så stor innvirkning på arbeidet mitt. Jeg jobber for det meste fra Sarpsborg-kontoret som ligger nær hjembyen min, og jeg har mulighet til å jobbe hjemmefra så mye jeg ønsker. Det er bra å ha et kontor som betjener selskapene i Sørøst-Norge, det er mange kunder i denne regionen.

Men én ting savner jeg, og det er de jevnlige arbeidsdagene på Oslo-kontoret og det sosiale samspillet med kollegene mine der. Jeg pleide å dra dit minst én dag i uken, men har ikke gjort det på ganske lenge nå for å følge nasjonale restriksjoner og anbefalinger. Ellers tror jeg vi har blitt bedre i å anvende nettbaserte møteverktøy, og på den måten holde en kontinuitet i arbeidet. I et større perspektiv ser vi at virusavbruddet og de store problemene til mange virksomheter, har gitt god grobunn for en rekke kreative ideer og stor innovasjonsaktivitet. Det påvirker selvfølgelig IP-bransjen positivt, fordi disse ideene trenger beskyttelse. Til tross for denne usikkerheten, holder fokuset på innovasjon hjulene våre i gang, og gjør at det er godt å være ansatt i Zacco selv i kritiske tider. Intervjuet ble gjennomført i november 2020.

Hva våre ansatte sier?

Yashaswini Hiran

Head – Human Resources, Region India
Bangalore

Les hele intervjuet

Patrik Olsson

Regional Director, Sweden West European Patent Attorney
Gothenburg

Les hele intervjuet

Lone Prehn

Senior Partner Master of Law European Trademark and Design Attorney
Copenhagen

Les hele intervjuet

Camilla Rendal Nielsen

Senior Partner
Patent Director, Region Denmark & Germany
European Patent Attorney
M.Sc.

Les hele intervjuet

Marcus Eilenberg
Tobias Harhoff

Arbeidssamarbeid på tvers av felt: Varemerker og digitale merkevarer.“Når vi jobber hånd i hånd,

Les hele intervjuet

Vishanth Ramakrishnan
Carin Pettersson

Arbeidssamarbeid på tvers av grenser om outsourcing-prosjekt. “Den andre personen er bare en skypesamtale,

Les hele intervjuet