Varemerke-protest/innsigelse - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype

Varemerke-protest/innsigelse

Har noen utfordret din varemerkesøknad eller -registrering? Trenger du hjelp til å protestere mot en annens varemerkesøknad varemerkesøknad eller inngi innsigelse mot en varemerkeregistrering? Vi hos Zacco kan hjelpe deg.

En innsigelsesprosedyre er en prosedyre der en eier av et varemerke (innsiger) kan utfordre registreringen av et annet varemerke inter alia på grunn av at det er en risiko for forveksling med innsigers varemerkerettigheter. Protest kan innleveres i søknadsbehandlingen. Den som protesterer blir ikke part i saken, men får sin protest tatt inn i søknadsbehandlingen. Våre varemerkerådgivere kan hjelpe deg med råd og hjelp, slik at du kan få et best mulig resultat fra prosessen.

Innsigelse og protest kan beskytte din virksomhet.

Det er viktig at du overvåker og håndhever dine varemerkerettigheter for å opprettholde dem og verdien deres. Du kan beskytte din virksomhet og sikre din konkurransefordel ved å reagere mot registrering av eller søknad om et varemerke som er til forveksling lik ditt eget merke. Vi hos Zacco kan hjelpe deg.

Snakk med oss!

Magnus Ljungdahl

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand
Team Manager
Gothenburg

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North
Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg
Tilbake til alle tjenester Kontakt kontorene våre