Varemerke-protest/innsigelse - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Varemerke-protest/innsigelse

Har noen utfordret din varemerkesøknad eller -registrering? Trenger du hjelp til å protestere mot en annens varemerkesøknad varemerkesøknad eller inngi innsigelse mot en varemerkeregistrering? Vi hos Zacco kan hjelpe deg.

En innsigelsesprosedyre er en prosedyre der en eier av et varemerke (innsiger) kan utfordre registreringen av et annet varemerke inter alia på grunn av at det er en risiko for forveksling med innsigers varemerkerettigheter. Protest kan innleveres i søknadsbehandlingen. Den som protesterer blir ikke part i saken, men får sin protest tatt inn i søknadsbehandlingen. Våre varemerkerådgivere kan hjelpe deg med råd og hjelp, slik at du kan få et best mulig resultat fra prosessen.

Innsigelse og protest kan beskytte din virksomhet.

Det er viktig at du overvåker og håndhever dine varemerkerettigheter for å opprettholde dem og verdien deres. Du kan beskytte din virksomhet og sikre din konkurransefordel ved å reagere mot registrering av eller søknad om et varemerke som er til forveksling lik ditt eget merke. Vi hos Zacco kan hjelpe deg.

Tilbake til alle tjenester

Snakk med oss!

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Solvår Winnie Finnanger

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Lars Henrik Stoud Platou

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Anne Merete Kvistad Haugerud

Partner
Regional Manager, Patents
Oslo

Renaud Permezel

Digital Brand Consultant
Oslo

Linda Methlie

Attorney at Law
Partner
Oslo

Hans Langan

Senior Partner
European Patent Attorney 
Oslo

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Kontakt oss