Risikovurdering innen cyber security - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype

Risikovurdering innen cyber security

Er du klar over hvilke risikoer du er utsatt for, eller hvilke risikovurderinger du må utføre? Hva er den mest kostnadseffektive måten å beskytte dine digitale verdier på? Vi hos Zacco kan hjelpe deg.

Risikovurdering innen cyber security er prosessen med å identifisere, analysere og evaluere farer. Tjenesten sikrer at kontrollene/innsatsen innen cyber security som du velger å implementere, står i forhold til risikoen organisasjonen står overfor og kan godta. Uten en risikovurdering for å få oversikt over og kvantifisere dine valg innen cyber security, kaster du kanskje bort tid og penger på feil sted av feil grunn, på risikoer som er usannsynlige eller som ikke vil påvirke organisasjonen din.

På samme måte er det mulig at du undervurderer eller overser farer som kan forårsake betydelige skader. Derfor krever så mange rammeverk, standarder og lover for beste praksis – inkludert GDPR (General Data Protection Regulation) og DPA (Data Protection Act) 2018 – risikovurderinger.

Vurdering av risikoer innen cyber security hjelper deg med å prioritere innsatsen

Først vil en risikovurdering innen cyber security identifisere de ulike informasjonsressursene som kan påvirkes av et cyberangrep (for eksempel maskinvare, systemer, databaser, applikasjoner, kundedata og immaterielle rettigheter). Deretter identifiseres de ulike risikoene som kan påvirke disse ressursene. Etter dette gjennomfører vi en risikovurdering og en evaluering, og velger deretter kontrollene som trengs for å behandle de identifiserte risikoene.

Det er viktig å kontinuerlig overvåke og gjennomgå risikomiljøet for å oppdage eventuelle endringer i organisasjonen. Vi kan hjelpe deg med å opprettholde en oversikt over hele prosessen for risikohåndtering. Kontakt oss i dag!

Contact us

Back to all services Contact our offices