Personvern (GDPR) - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Personvern (GDPR)

Hva betyr personvern og hvordan defineres personopplysninger? Til hvilke formål har du lov til å samle inn og behandle personopplysninger? Hvor lenge har du lov til å oppbevare personopplysningene? Zacco har spesialkompetanse på disse spørsmålene og kan hjelpe deg med å sørge for at virksomheten din overholder GDPR og andre personvernforskrifter.

Europas personvern- og sikkerhetslov, GDPR, er den mest vidtrekkende personvern- og sikkerhetsloven i verden og inneholder mange nye krav til organisasjoner. Det påvirker bedrifter både i EU og utenfor, så lenge de retter seg mot eller samler inn data knyttet til personer i EU, og har allerede fundamentalt forandret hvordan selskaper håndterer personopplysninger.

Å sørge for at bedriften din overholder GDPR er avgjørende, ikke minst med hensyn til bøter som kan ilegges for manglende overholdelse. Å tolke og anvende forskrifter på riktig måte om det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger, for eksempel samtykke, kontrakt eller juridisk forpliktelse, samt etablering av riktige prosedyrer for rettelser og datasletting, kan være en kompleks og krevende oppgave.

Riktig håndtering av personopplysninger beskytter og forbedrer virksomheten din

Hovedformålet med GDPR og andre privatlivsregulativer er at beskytte persondata. Etablering af en god infrastruktur kan være en god løsning, der samtidig kan hjælpe med at ensrette og sikre andre aspekter af din forretning, der har forbindelse til den måde, I behandler og beskytter kritisk forretningsviden på. Hos Zacco kan vi hjælpe dig.

Tilbake til alle tjenester

Snakk med oss!

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Solvår Winnie Finnanger

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Lars Henrik Stoud Platou

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Anne Merete Kvistad Haugerud

Partner
Regional Manager, Patents
Oslo

Renaud Permezel

Digital Brand Consultant
Oslo

Linda Methlie

Attorney at Law
Partner
Oslo

Hans Langan

Senior Partner
European Patent Attorney 
Oslo

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Kontakt oss