Personvern (GDPR) - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype

Personvern (GDPR)

Hva betyr personvern og hvordan defineres personopplysninger? Til hvilke formål har du lov til å samle inn og behandle personopplysninger? Hvor lenge har du lov til å oppbevare personopplysningene? Zacco har spesialkompetanse på disse spørsmålene og kan hjelpe deg med å sørge for at virksomheten din overholder GDPR og andre personvernforskrifter.

Europas personvern- og sikkerhetslov, GDPR, er den mest vidtrekkende personvern- og sikkerhetsloven i verden og inneholder mange nye krav til organisasjoner. Det påvirker bedrifter både i EU og utenfor, så lenge de retter seg mot eller samler inn data knyttet til personer i EU, og har allerede fundamentalt forandret hvordan selskaper håndterer personopplysninger.

Å sørge for at bedriften din overholder GDPR er avgjørende, ikke minst med hensyn til bøter som kan ilegges for manglende overholdelse. Å tolke og anvende forskrifter på riktig måte om det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger, for eksempel samtykke, kontrakt eller juridisk forpliktelse, samt etablering av riktige prosedyrer for rettelser og datasletting, kan være en kompleks og krevende oppgave.

Riktig håndtering av personopplysninger beskytter og forbedrer virksomheten din

Hovedformålet med GDPR og andre privatlivsregulativer er at beskytte persondata. Etablering af en god infrastruktur kan være en god løsning, der samtidig kan hjælpe med at ensrette og sikre andre aspekter af din forretning, der har forbindelse til den måde, I behandler og beskytter kritisk forretningsviden på. Hos Zacco kan vi hjælpe dig.

Snakk med oss!

Magnus Ljungdahl

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand
Team Manager
Gothenburg

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North
Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg
Tilbake til alle tjenester Kontakt kontorene våre