Patentovervåkning - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype

Patentovervåkning

Overvåke dine patentrettigheter og identifisere potensielle krenkelser

Vil du holde deg oppdatert når det gjelder potensielle krenkelser av dine rettigheter? Patentovervåking er en viktig tjeneste som hjelper deg med å beholde kontrollen over innovasjonseiendeler og håndheve dine patentrettigheter.

Patentdatabaser er viktige informasjonskilder for patentvakt

IP-beskyttelse får stadig større betydning. Du tror kanskje at et tildelt patent betyr at du kan slappe av og forvente at oppfinnelsen din er trygg? Du må derimot fortsatt holde øye med løpende patentaktiviteter for å oppdage eventuelle krenkelser av dine rettigheter. Det er ditt ansvar som rettighetseier å identifisere potensielle krenkelser og reagere hensiktsmessig på dem, f.eks. ved hjelp av patentinnsigelser eller patentrettsaker. Derfor er overvåking en grunnleggende del av vår arbeidsprosess og gjelder alle immaterielle eiendeler vi hjelper deg å beskytte.

Våre patentrådgivere gir deg en overvåkingstjeneste for dine patenter og fastsetter en skreddersydd søkeprofil i samarbeid med deg. Vi skanner informasjonen som er tilgjengelig i patentdatabaser om søknader og tildelte patenter, og vi rapporterer med jevne mellomrom relevante funn som angår din portefølje i tråd med avtalte kriterier. Du kan bestille ukentlige eller månedlige rapporter, eller velge et intervall som passer dine behov og patentaktiviteten i din bransje. Våre erfarne patentrådgivere kan selvfølgelig også bistå med å vurdere relevansen av denne informasjonen.

Alternativt eller i tillegg til å overvåke et bestemt patent, kan vi også opprette en vakttjeneste som følger utviklingen innenfor en bestemt teknologi eller forretningsområde, og IP-aktivitetene til én eller flere konkurrenter.

Viktigheten av patentovervåking

Det er mange fordeler med å etablere en automatisk og strukturert patentovervåkingstjeneste:

  • Følge teknologiutviklingen innen ditt fagområde
  • Ta en ledende posisjon for å håndheve og forsvare dine patentrettigheter
  • Holde deg oppdatert om nye potensielle patentkrenkelser
  • Sikre velinformert beslutningstaking for innsigelser eller rettssaker
  • Holde dine IPR trygge og bevare verdien av dine eiendeler

For mer informasjon eller for en skreddersydd overvåkingsløsning, ta kontakt med én av følgende kolleger:

Contact us

Back to all services Contact our offices