IP Due Diligence - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype

IP Due Diligence

Er du i ferd med å kjøpe, selge eller fusjonere med en virksomhet, eller vurderer du kanskje en annen type forretningstransaksjon? IP Due Diligence kan beskrives som en gjennomgang av immaterielle verdier som er enten eid eller lisensiert av en gitt virksomhet. Det kan inkludere en gjennomgang av hvem som faktisk er i besittelse av eiendelene, hvordan de beskyttes, om og hvor lenge de er gyldige samt kostnader til opprettholdelse, og eventuelt også deres styrker.

Varför due diligence? Det skulle kunna handla om att du har pågående förhandlingar som berör det finansiella värdet på aktuell IP; exempelvis för finansierings- eller licensieringsändamål. Beroende på dina krav kan en genomgång av din IP-portfölj i förhållande till din företagsstrategi företas. IP due diligence kan avslöja huruvida ditt företag har potentiella IP-rättigheter som du ännu inte har tänkt på att de kanske finns. Detta kan betyda att både din potentiella intäkt och värdet på ditt företag faktiskt kan vara högre än du tror. Eller kanske visar det sig att du äger tillgångar som har förlorat sin betydelse och har blivit en finansiell börda. Behöver du hjälp med due diligence? Zaccos konsulter har kunskapen och erfarenheten att hjälpa till med att sätta rätt nivå på en due diligence-genomgång. Många av våra rådgivare har erfarenhet internt som konsult och/eller IP-chef, vilket betyder att de har med sig även relevant industrikännedom och erfarenhet av affärsstrategier till förhandlingsbordet. Kontakta oss!

Contact us

Back to all services Contact our offices