Beskyttelse av forretningshemmeligheter - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype

Beskyttelse av forretningshemmeligheter

Beskyttelse av dine forretningshemmeligheter kan ta forskjellige former, fra direkte fysisk beskyttelse og digital beskyttelse til juridisk beskyttelse. Zacco har ekspertisen til å rådgi deg om alle sider ved beskyttelse av dine forretningshemmeligheter.

Hva er en forretningshemmelighet?

En forretningshemmelighet kan defineres som informasjon som er hemmelig i den forstand at den ikke er generelt kjent blant, eller enkelt tilgjengelig for, personer innen de sirklene som normalt behandler den typen informasjon det gjelder. Videre har den en kommersiell verdi fordi den er hemmelig og det har vært gjennomført etter forholdene «rimelige skritt» for å holde den hemmelig.
Hvordan kan du beskytte den?

Å stjele forretningshemmeligheter innebar tidligere tyveri eller kopiering av et fysisk dokument eller objekt, men i dagens verden der informasjon er digitalisert skjer det i økende grad gjennom ulovlig tilgang til datanettverk. Å holde dine forretningshemmeligheter og andre data sikre på den stadig voksende digitale arenaen vil ofte involvere en rekke forskjellige rådgivere og tjenesteytere, men Zacco har ekspertisen til å håndtere alle aspekter ved din sikkerhet:

  • Vårt Team for cybersikkerhet kan hjelpe deg med å identifisere dine verdifulle digitale eiendeler, evaluere, utvikle og iverksette de nødvendige sikkerhetstiltak og også overvåke eiendelene for kontinuerlig sikkerhet.
  • Vårt Etteretningsteam for digitale trusler kan hjelpe deg med å overvåke og etterforske potensielle digitale forbrytelser og kan opptre som forbindelse mellom deg og rettsmyndighetene.
  • Vårt Team for teknologi-jus kan hjelpe deg med å beskytte dine digitale eiendeler både internt og eksternt, både fra et juridisk og et teknisk perspektiv.

Vil hjelper din virksomhet til å opprettholde eierskap til dine data og alle andre digitale eiendeler. Kontakt oss i dag!

Snakk med oss!

Magnus Ljungdahl

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand
Team Manager
Gothenburg

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North
Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg
Tilbake til alle tjenester Kontakt kontorene våre