Slettingshandling varemerker og design - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Slettingshandling varemerker og design

En slettingshandling er i hovedsak en prosess som reiser tvil om den fortsatte registreringen av et varemerke eller design. Vi hos Zacco hjelper mange klienter med å håndtere slettingshandlinger for varemerker og design.

Dersom en annens registrerte merke eller design likner på ditt, kan du beskytte din virksomhet og sikre din konkurransefordel ved å kreve slettet registreringen. Å slette registeringen av et varemerke eller design betyr å fjerne registreringen fra den offisielle databasen. Denne handlingen tillater andre å senere registrere varemerket, og hindrer muligheten til å håndheve den tidligere registrerte designen.

Du trenger holdbare grunner for å be om kansellering av et varemerke eller design

Du kan for eksempel komme med innsigelser mot registreringen av et varemerke eller design på grunn av at:

  • Det kolliderer med rettigheter som alt eksisterer, slik som et varemerke eller design
  • Hva angår varemerkerettigheter,
    • at det ikke lenger er i bruk
    • bruken av det registrerte varemerket ville skade varemerket ditt, hvis merket er velkjent
  • Hva angår designer,
    • hvis det registrerte designet ikke var nytt eller manglet individuell karakter på regsitreringstidspunktet

Våre varemerke- og designrådgivere kan hjelpe deg

Uansett om du trenger å få et varemerke eller design slettet eller vil forsvare din registrering i en slettelsesprosedyre, kan vi hjelpe deg.

Tilbake til alle tjenester

Snakk med oss!

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Solvår Winnie Finnanger

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Lars Henrik Stoud Platou

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Anne Merete Kvistad Haugerud

Partner
Regional Manager, Patents
Oslo

Renaud Permezel

Digital Brand Consultant
Oslo

Linda Methlie

Attorney at Law
Partner
Oslo

Hans Langan

Senior Partner
European Patent Attorney 
Oslo

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Kontakt oss