Slettingshandling varemerker og design - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype

Slettingshandling varemerker og design

A cancellation action essentially is a process that challenges the continued registration of a trademark or design. At Zacco, we help many of our clients En slettingshandling er i hovedsak en prosess som reiser tvil om den fortsatte registreringen av et varemerke eller design. Vi hos Zacco hjelper mange klienter med å håndtere slettingshandlinger for varemerker og design.

Dersom en annens registrerte merke eller design likner på ditt, kan du beskytte din virksomhet og sikre din konkurransefordel ved å kreve slettet registreringen. Å slette registeringen av et varemerke eller design betyr å fjerne registreringen fra den offisielle databasen. Denne handlingen tillater andre å senere registrere varemerket, og hindrer muligheten til å håndheve den tidligere registrerte designen.

Du trenger holdbare grunner for å be om kansellering av et varemerke eller design

Du kan for eksempel komme med innsigelser mot registreringen av et varemerke eller design på grunn av at:

  • Det kolliderer med rettigheter som alt eksisterer, slik som et varemerke eller design
  • Hva angår varemerkerettigheter,
    • at det ikke lenger er i bruk
    • bruken av det registrerte varemerket ville skade varemerket ditt, hvis merket er velkjent
  • Hva angår designer,
    • hvis det registrerte designet ikke var nytt eller manglet individuell karakter på regsitreringstidspunktet

Våre advokater kan hjelpe deg

Uansett om du trenger å få et varemerke eller design slettet eller vil forsvare din registrering i en slettelsesprosedyre, kan vi hjelpe deg.

Snakk med oss!

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Vejle

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Hans Christian Nielsen

COO Regional Director, Denmark & Germany
Copenhagen

Ted Lindstrand

Director Delivery Managed Security Services
Copenhagen
Malmö

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg
Tilbake til alle tjenester Kontakt kontorene våre