Penetrasjonstesting - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype

Penetrasjonstesting

Hvor sikre er webtjenestene dine, applikasjonene dine, skytjenestene eller nettverket? Dagens virksomhet er mer digital enn noen gang – og derfor utsatt for angrep eller feil. Zaccos penetrasjonstesting er en tjeneste som vurderer de kritiske verdier dine for å avdekke sårbarheter som kan forstyrre driften din.

Metoder for penetrasjonstesting

Zacco tilbyr penetrasjonstesting på nettverk, webapplikasjoner og mobilapplikasjoner, telekommunikasjons-infrastruktur, driftsteknologi og mer. Basert på en veletablert metodikk, vil vårt team av spesialister forsøke å kompromittere dine verdier for å avsløre potensielle sårbarheter. Våre sikkerhetskonsulenter vil jobbe tett med deg for å velge hvilket testalternativ som passer dine behov best.

Zacco Penetration Services dekker tradisjonell penetrasjonstesting samt den mer smidige formen for scenariobasert testing. De fleste tester i dag utføres basert på scenarier, men grunnlaget for disse testene hviler på et utvalg av grunnleggende metoder og tjenester.

Våre sikkerhetseksperter kan:

  • støtte organisasjonen din med dyktige fagfolk for å avsløre potensielle sårbarheter i løsningene eller infrastrukturen.
  • tilby enkeltressurser eller dedikerte team for å vurdere små eller komplekse mål.
  • levere godt dokumenterte rapporter i henhold til verifiserte metoder.

Zacco Penetration Services hjelper deg med å avsløre potensielle risikoer og sårbarheter og med å utbedre dem. Kontakt oss i dag!

Contact us

Back to all services Contact our offices