Patentinnsigelser og klager - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype

Patentinnsigelser og klager

For å opponere mot eller forsvare et patent, trenger du profesjonell representasjon foran EPO eller en nasjonal PTO

Har konkurrenten din nylig fått innvilget et patent som griper inn i virksomheten din? Du kan ha funnet det i et resultat av patentovervåkingsaktivitetene dine, og nå må du velge en passende reaksjon. Én mulighet patentrådgiverne våre har for å hjelpe deg, er en overprøving for å utfordre gyldigheten av det gjeldende patentet. En innsigelse krever ikke en angivelig patentkrenkelse, men det må sendes innen en periode på ni måneder etter innvilgelsen av patentet.

Grunner for patentinnsigelser

Når du sender inn en patentinnsigelse, kan du argumentere på følgende grunnlag:

  • Det innvilgede patentet mangler ett eller flere av kriteriene for patenterbarhet;
  • Beskrivelsen er ikke tydelig nok til at en ekspert kan følge og praktisere den; eller
  • Det innvilgede patentet dekker og beskytter aspekter som ikke var inkludert i den opprinnelige søknaden.

Oversikt over prosessen for patentinnsigelser og klager

Når en innsigelse kommer inn, vil den ansvarlige patentmyndigheten (f.eks. PRV i Sverige, DKPTO i Danmark eller EPO) be patentinnehaveren om å sende inn sine kommentarer, endrede krav eller tilleggsanmodninger å falle tilbake på. Myndigheten innkaller til høring (muntlig behandling) og innsigelsesavdelingen avgjør om patentet opprettholdes uendret eller om det må endres eller oppheves. Resultatet kan utfordres med en klage, der en annen instans (f.eks. klagenemnda ved EPO) tar avgjørelsen.

Prosedyren krever at en autorisert patentrådgiver representerer deg. Vi har dyktige europeiske patentrådgivere lokalisert i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannia – alle med lang erfaring i innsigelsessaker. Mange av dem er også autoriserte til å representere deg på et nasjonalt nivå. Ditt valg av en dyktig patentrådgiver som handler i din beste interesse, vil ha betydelig innvirkning på utfallet, uansett om du er opponent eller saksøkt.

Hva du bør vurdere i patentinnsigelsessaker

Som opponent:

  • Innsigelsessaker kan hjelpe deg med å få tilbakekalt eller endret et innvilget patent fra en konkurrent (hvis den sendes inn i innsigelsesperioden).
  • Vanligvis er innsigelsessaker rimeligere enn annuleringssaker i retten. Forsøk på annullering er den eneste gjenværende muligheten til å bekjempe et innvilget patent når innsigelsesperioden har utløpt.
  • Et europeisk patent kan stoppes via innsigelse før valideringsprosessen har startet og patentet får beskyttelse i et valgt antall medlemsland.
  • Hver part må betale for sine egne kostnader enten de vinner eller taper.

Som saksøkt:

  • Be om råd fra en patentrådgiver om hvordan du skal reagere når en annen part opponerer mot patentet ditt.
  • Vurder verdien av patentet for virksomheten din, og hvor mye du vil investere for å forsvare det. Du må betale for dine egne kostnader enten du vinner eller taper.
  • Utvikle en forsvarsstrategi i samarbeid med din betrodde rådgiver som gir deg en grundig forståelse av det juridiske rammeverket, hjelper deg å avvise opponentens argumenter og å etablere en romslig plan å falle tilbake på dersom innsigelsen ikke kan avvises i sin helhet.

For mer informasjon eller for å diskutere alternativer for å opponere eller forsvare et innvilget patent i innsigelsessaker, ta kontakt med én av følgende personer:

 

 

 

 

Snakk med oss!

Magnus Ljungdahl

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand
Team Manager
Gothenburg

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North
Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg
Tilbake til alle tjenester Kontakt kontorene våre