Oversettelse - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype

Oversettelse

Enten du trenger en rask oversettelse av et kontraktutkast i en forhandlingssituasjon, en sertifisert oversettelse til en rettssak eller har bruk for å få oversatt et dokument som inngår i behandlingen og/eller håndhevelsen av f.eks. patenter og varemerker, kan Zaccos Translation-team hjelpe deg.

Vi vet godt at det er forskjell på oversettelser og på hva de skal brukes til. Vi vet også at kvalitetskravene er forskjellige i forskjellige situasjoner: f.eks. 100 % korrekthet, omgående levering eller lavest mulig pris.

Sertifiserte og erfarne oversettere sikrer dine immaterielle verdier i andre jurisdiksjoner

Alle oversettere hos Zacco har translatørutdannelse eller annen relevant akademisk bakgrunn. I tillegg kommer mange års erfaring med alle aspekter innen IP-oversettelse. Vi jobber innenfor IP og har et IP-tankesett – både når det gjelder patentsaker, varemerkesaker og IP-rettssaker – derfor er vår kunnskap om IP både omfattende og alltid oppdatert. Det er nettopp det som gjør våre oversettelser til noe spesielt, og som skaper en ekstra verdi for våre kunder.

Vi oversetter:

  • Dokumenter i forbindelse med behandlingen av patenter, bruksmønster, design og varemerker
  • Dokumenter i forbindelse med patent- og varemerkerettssaker
  • Andre IP-relaterte tekniske og juridiske dokumenter
  • Valideringsdokumenter

I tillegg tilbyr vi:

  • Korrekturlesing og kvalitetssjekk
  • Språkkonsulent-tjenester i forbindelse med behandling og håndhevelse av patenter og varemerker

Språkene våre:

  • De offisielle EP-språkene engelsk, tysk og fransk
  • De skandinaviske språkene dansk, svensk og norsk
  • Andre relevante språk gjennom våre nøye utvalgte samarbeidspartnere

Send gjerne din ordre eller forespørsel direkte til translation@zacco.com. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har flere spørsmål om vårt team eller våre tjenester.

Snakk med oss!

Magnus Ljungdahl

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand
Team Manager
Gothenburg

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North
Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg
Tilbake til alle tjenester Kontakt kontorene våre