Outsourcing av IP-portefølje - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Outsourcing av IP-portefølje

Trenger du hjelp til å konsolidere din IP-portefølje? Våre klienter velger å outsource sine porteføljer til Zacco for å redusere administrasjon, samt kostnader for behandling og opprettholdelse av porteføljene.

Finnes det verdier, oppgaver eller funksjoner innen ditt arbeid med immaterielle rettigheter som du trenger hjelp med å håndtere? For eksempel fordi du mangler ressurser, eller trenger å finne en ny og mer kostnadseffektiv måte å håndtere standardiserte prosesser på? Hvis svaret er ja, kan outsourcing av IP-portefølje være løsningen for deg.

Vi kan tilpasse outsourcing-prosjektet til dine behov

Avhengig av hjelpen du trenger, kan Zacco håndtere følgende for deg:

  • En spesifikk del av porteføljen din, f.eks. middels viktige IP-eiendeler
  • Deler av din IP-prosess, f.eks. patentbehandling i relevante jurisdiksjoner, slik som US, EP, CN og US, patenterbarhetsundersøkelser i beskrivelser av oppfinnelser, osv.
  • Spesifikke profesjonelle funksjoner, f.eks. Patent og/eller Trademark Paralegals eller Patent og/eller Trademark Attorneys
  • En bestemt mengde oppgaver, f.eks. all administrasjon av patenter og/eller varemerker

Zaccos brede perspektiv på IP-rettigheter inkluderer også beskyttelse av dine digitale verdier, slik som data, apper, kode eller programvare. Derfor strekker våre tjenester seg inn i beslektede områder som beskyttelse av digitale varemerker, cybersikkerhet og sikker utvikling. Dermed kan du også velge å outsource all håndtering av f.eks. dine cyber security-saker til våre eksperter.

Zacco: Kostnadseffektiv outsourcing av din IP-portefølje

Alt i alt tilbyr vi:

  • håndtering av hele prosessen fra idé/opprettelse til utløp av IP-rettigheter
  • håndtering av din IP-portefølje hos deg eller på våre kontorer
  • uavhengig og høykvalitets behandling av patentsøknader i US, EP, PCT, IN, CN, BR og andre relevante jurisdiksjoner til faste priser, noe som både forbedrer din kostnadskontroll og reduserer totalkostnadene
Tilbake til alle tjenester Zaccoipservices.com

Snakk med oss!

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Solvår Winnie Finnanger

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Lars Henrik Stoud Platou

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Anne Merete Kvistad Haugerud

Partner
Regional Manager, Patents
Oslo

Renaud Permezel

Digital Brand Consultant
Oslo

Linda Methlie

Attorney at Law
Partner
Oslo

Hans Langan

Senior Partner
European Patent Attorney 
Oslo

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Kontakt oss