Opphavsrett - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Opphavsrett

Opphavsrett er hovedsakelig et verktøy for å beskytte kunstneriske og litterære arbeider. Det generelle prinsippet bak opphavsrett er at skaperen bestemmer om, og i hvilken grad, andre kan utnytte og tilgjengelliggjøre hennes eller hans verk. Vi kan hjelpe deg hvis andre utnytte og tilgjengelliggjøre verket ditt uten din tillatelse.

Hva kan du beskytte?

Beskyttelse av opphavsrett gjelder vanligvis for kunsteriske arbeider, slik som musikk, filmer, visuell kunst og arkitektur, litteratur, og også kart, tegninger og enkelte design. Moderne teknologi har utvidet beskyttelse av opphavsrett ytterligere, til produkter utenfor den tradisjonelt kunstneriske sfæren, slik som dataprogram og brukergrensesnitt.

Opphavsrett krever ikke registrering, noe som betyr at opphavsrettsbeskyttelse trer i kraft automatisk i det øyeblikket et verk er skapt. Opphavsrettsbeskyttelse gir eieren av opphavsretten eksklusiv rett til å reprodusere verket, skape avledede verk basert på verket, spre verket offentlig og fremføre og vise arbeidet offentlig.

Zacco kan gi deg råd om omfanget, effektene og begrensningen av opphavsrettsbeskyttelse, så vel som om andre typer beskyttelse som kan være tilgjengelig – kort sagt, vi kan hjelpe deg med å opprette en så omfattende beskyttelse som mulig for arbeidet ditt.

Full opphavsrett-service hos Zacco

Arbeider beskyttet av opphavsrett har ofte en betydelig kommersiell verdi, og derfor er det dessverre slik at andre kanskje ikke alltid vil respektere din opphavsrett. Vårt nettbaserte merkevarebeskyttelses-verktøy hjelper deg til å overvåke din opphavsrett på nett, og er et kraftig verktøy for beskyttelse av opphavsrett på online markedsplasser verden over. Når det oppstår problemer kan vårt team av eksperter hjelpe deg raskt og effektivt for å stoppe uautorisert kopiering og distribusjon av dine beskyttede verk. Vi hjelper deg også med lisensavtaler og forhandlinger med forleggere og distributører.

Tilbake til alle tjenester

Snakk med oss!

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Solvår Winnie Finnanger

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Lars Henrik Stoud Platou

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Anne Merete Kvistad Haugerud

Partner
Regional Manager, Patents
Oslo

Renaud Permezel

Digital Brand Consultant
Oslo

Linda Methlie

Attorney at Law
Partner
Oslo

Hans Langan

Senior Partner
European Patent Attorney 
Oslo

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Kontakt oss