IP-risikohåndtering - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

IP-risikohåndtering

Risikohåndtering dreier seg om å identifisere risikoer forbundet med immaterielle verdier, å prioritere dem for å bestemme hvilke ressurser som skal brukes på å håndtere dem.

Viktig for alle bedrifter

Enten du har en IP-portefølje eller ikke, er IP-risikohåndtering relevant for deg, ettersom du til enhver tid er utsatt for risiko for krenkelser av IP-rettigheter – det være seg at du krenker andres rettigheter eller at dine rettigheter som IP-rettighetshaver blir krenket. Krenkelser av immaterielle rettigheter, enten du selv krenker eller blir krenket, innebærer høy risiko og kan få betydelige konsekvenser for din forretningsstrategi, dine finanser og ditt rykte.

Sannsynligheten for en risiko må alltid veies opp mot ressursene som brukes for å prøve å eliminere dem – noen ganger kan en risiko aksepteres, andre ganger ikke.

En IP-risikoanalyse kan peke ut hvilke tiltak som bør iverksettes for å redusere eventuelle avdekkede IP-risikoer. For patenter kan risikohåndteringen inkludere Freedom To Operate-analyser (FTO) som vurderer relevansen til patenter og andre offentliggjøringer som fremkommer i et søk, og avgjør om de kan påvirke dine egne forretningsaktiviteter.

Trenger du hjelp med risikoanalysering og -håndtering? Hos Zacco har vi et 360 °-perspektiv og supplerer våre tradisjonelle IP-beskyttelsestjenester med f.eks. Digitale IP- og Cyber Security-tjenester – noe som betyr at du får langt mer enn et gjennomsnittlig IP-perspektiv. Med Zacco som din betrodde og trygge partner får du en unik kombinasjon av juridisk, teknisk, digital og Cyber-Security-kompetanse. Ta kontakt med oss!

Tilbake til alle tjenester

Snakk med oss!

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Solvår Winnie Finnanger

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Lars Henrik Stoud Platou

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Anne Merete Kvistad Haugerud

Partner
Regional Manager, Patents
Oslo

Renaud Permezel

Digital Brand Consultant
Oslo

Linda Methlie

Attorney at Law
Partner
Oslo

Hans Langan

Senior Partner
European Patent Attorney 
Oslo

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Kontakt oss