IP-risikohåndtering - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype

IP-risikohåndtering

Risikohåndtering dreier seg om å identifisere risikoer forbundet med immaterielle verdier, å prioritere dem for å bestemme hvilke ressurser som skal brukes på å håndtere dem.

Viktig for alle bedrifter

Enten du har en IP-portefølje eller ikke, er IP-risikohåndtering relevant for deg, ettersom du til enhver tid er utsatt for risiko for krenkelser av IP-rettigheter – det være seg at du krenker andres rettigheter eller at dine rettigheter som IP-rettighetshaver blir krenket. Krenkelser av immaterielle rettigheter, enten du selv krenker eller blir krenket, innebærer høy risiko og kan få betydelige konsekvenser for din forretningsstrategi, dine finanser og ditt rykte.

Sannsynligheten for en risiko må alltid veies opp mot ressursene som brukes for å prøve å eliminere dem – noen ganger kan en risiko aksepteres, andre ganger ikke.

En IP-risikoanalyse kan peke ut hvilke tiltak som bør iverksettes for å redusere eventuelle avdekkede IP-risikoer. For patenter kan risikohåndteringen inkludere Freedom To Operate-analyser (FTO) som vurderer relevansen til patenter og andre offentliggjøringer som fremkommer i et søk, og avgjør om de kan påvirke dine egne forretningsaktiviteter.

Trenger du hjelp med risikoanalysering og -håndtering? Hos Zacco har vi et 360 °-perspektiv og supplerer våre tradisjonelle IP-beskyttelsestjenester med f.eks. Digitale IP- og Cyber Security-tjenester – noe som betyr at du får langt mer enn et gjennomsnittlig IP-perspektiv. Med Zacco som din betrodde og trygge partner får du en unik kombinasjon av juridisk, teknisk, digital og Cyber-Security-kompetanse. Ta kontakt med oss!

Snakk med oss!

Magnus Ljungdahl

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand
Team Manager
Gothenburg

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North
Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg
Tilbake til alle tjenester Kontakt kontorene våre