IP-audit - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

IP-audit

En såkalt IP-audit er en gjennomgang av en virksomhets IP-eiendeler, herunder patenter, varemerker, design, opphavsrett, knowhow, forretningshemmeligheter og mer. En IP-audit vil vise hvordan du kan bruke dine IP-eiendeler for å beskytte virksomheten din og vil gi deg en liste over opplysninger som er relevante for å skape, vedlikeholde og bruke dine IP-eiendeler.

Hvorfor bør du foreta en IP-audit?

IP har i dag blitt en betydelig del av et firmas verdi, og det er viktig å forstå omfanget av dine IP-eiendeler for å sikre denne verdien. Det kan være skjulte fakta som kan hindre deg i å håndheve dine IP-eiendeler, f.eks.:

  • Eksisterende avtaler
  • Konflikter og tvister
  • Kjent teknikk
  • Eierskap
  • Hva som har skjedd underveis i håndteringen av dine IP-rettigheter
  • Utestående betalinger
  • osv.

Ved å identifisere alle mulige problemstillinger i forbindelse med dine IP-eiendeler kan du foreta en kvalifisert vurdering. En vel utført IP-audit vil veilede deg i hvordan du kan håndtere utfordringer som kanskje er blitt avslørt under IP-audit-en. Dette sparer deg ikke bare for unødvendige kostnader, du får også maksimert avkastningen av dine investeringer.

Ta kontakt med oss! Zacco har 150 års erfaring med innovativ tenkning. Våre patent-, varemerke- og designrådgivere har kunnskapen for å gjennomføre din IP-audit og hjelpe deg med resultatet.

Tilbake til alle tjenester

Snakk med oss!

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Solvår Winnie Finnanger

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Lars Henrik Stoud Platou

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Anne Merete Kvistad Haugerud

Partner
Regional Manager, Patents
Oslo

Renaud Permezel

Digital Brand Consultant
Oslo

Linda Methlie

Attorney at Law
Partner
Oslo

Hans Langan

Senior Partner
European Patent Attorney 
Oslo

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Kontakt oss