Håndhevelse av varemerker - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype

Håndhevelse av varemerker

Registrering av et varemerke er et effektivt middel for å hindre en annen fra å bruke det, men bare hvis du aktivt håndhever dine varemerkerettigheter. Hvis noen bruker varemerkene dine uten tillatelse eller benytter et kjennetegn noe som ligner veldig på dine registrerte rettigheter, kan varemerkehåndhevelse være ditt eneste alternativ.

En skriftlig advarsel sendt av en av våre varemerkerådgivere og advokater vil ofte være nok til å hindre noen fra å kopiere logoen din, bruke en sammenlignbar utforming eller design, eller ta i bruk et lignende produkt eller firmanavn. Noen ganger kan det imidlertid være nødvendig å ta rettslige skritt hvis noen med vilje kopierer merkevaren din eller drar økonomisk fordel av ditt gode omdømme.

Bruker noen ditt varemerke eller noe som ligner svært mye uten din tillatelse?

Zacco har eksperter i alle slags varemerkerelaterte saker, og vårt erfarne team for håndhevelser og rettsaker har lykkes i å forsvare sine klienters rettigheter over hele verden. Enten det blir i eller utenfor retten vil vi samarbeide med deg for å avdekke de mest effektive måtene å beskytte varemerkene dine på, fjerne falske versjoner av merkevarene dine og stanse krenkelser.

Vi kan håndheve varemerkene dine direkte i de fleste markeder, og håndtere regelmessig krenkelser og rettssaker over hele EU eller Skandinavia, samt internasjonalt i nesten alle jurisdiksjoner gjennom vårt nettverk av betrodde globale partnere.

Håndheve og beskytte varemerkene dine på nett

Ettersom uautorisert bruk eller kopiering av varemerker i økende grad finner sted på nettet er vår kontinuerlige overvåkingstjeneste og våre online krenkelseseksperter best posisjonert for å overvåke alle åpne deler av internett, fra nettsteder og online markedsplasser til sosiale medier og metaverset eller virtuelle verdener. Våre eksperter har de nødvendige ferdighetene og den teknologiske dyktigheten for raskt å identifisere og fjerne krenkende innhold fra alle åpne kanaler, forhindre potensiell skade på merkevarens omdømme og aktivt forhindre uautorisert bruk av dine registrerte varemerker.

For mer informasjon om hvordan våre varemerkeeksperter kan forsvare og håndheve rettighetene dine, eller for å lære mer om våre automatiske og manuelle varemerkeovervåkings- og fjerningstjenester og hvordan de kan bidra til å bevare verdien til din merkevare, ta kontakt med:

 

Snakk med oss!

Magnus Ljungdahl

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand
Team Manager
Gothenburg

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North
Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg
Tilbake til alle tjenester Kontakt kontorene våre