Håndhevelse av varemerker - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Håndhevelse av varemerker

Registrering av et varemerke er et effektivt middel for å hindre en annen fra å bruke det, men bare hvis du aktivt håndhever dine varemerkerettigheter. Hvis noen bruker varemerkene dine uten tillatelse eller benytter et kjennetegn noe som ligner veldig på dine registrerte rettigheter, kan varemerkehåndhevelse være ditt eneste alternativ.

En skriftlig advarsel sendt av en av våre varemerkerådgivere og advokater vil ofte være nok til å hindre noen fra å kopiere logoen din, bruke en sammenlignbar utforming eller design, eller ta i bruk et lignende produkt eller firmanavn. Noen ganger kan det imidlertid være nødvendig å ta rettslige skritt hvis noen med vilje kopierer merkevaren din eller drar økonomisk fordel av ditt gode omdømme.

Bruker noen ditt varemerke eller noe som ligner svært mye uten din tillatelse?

Zacco har eksperter i alle slags varemerkerelaterte saker, og vårt erfarne team for håndhevelser og rettsaker har lykkes i å forsvare sine klienters rettigheter over hele verden. Enten det blir i eller utenfor retten vil vi samarbeide med deg for å avdekke de mest effektive måtene å beskytte varemerkene dine på, fjerne falske versjoner av merkevarene dine og stanse krenkelser.

Vi kan håndheve varemerkene dine direkte i de fleste markeder, og håndtere regelmessig krenkelser og rettssaker over hele EU eller Skandinavia, samt internasjonalt i nesten alle jurisdiksjoner gjennom vårt nettverk av betrodde globale partnere.

Håndheve og beskytte varemerkene dine på nett

Ettersom uautorisert bruk eller kopiering av varemerker i økende grad finner sted på nettet er vår kontinuerlige overvåkingstjeneste og våre online krenkelseseksperter best posisjonert for å overvåke alle åpne deler av internett, fra nettsteder og online markedsplasser til sosiale medier og metaverset eller virtuelle verdener. Våre eksperter har de nødvendige ferdighetene og den teknologiske dyktigheten for raskt å identifisere og fjerne krenkende innhold fra alle åpne kanaler, forhindre potensiell skade på merkevarens omdømme og aktivt forhindre uautorisert bruk av dine registrerte varemerker.

For mer informasjon om hvordan våre varemerkeeksperter kan forsvare og håndheve rettighetene dine, eller for å lære mer om våre automatiske og manuelle varemerkeovervåkings- og fjerningstjenester og hvordan de kan bidra til å bevare verdien til din merkevare, ta kontakt med:

 

Tilbake til alle tjenester

Snakk med oss!

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Solvår Winnie Finnanger

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Lars Henrik Stoud Platou

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Anne Merete Kvistad Haugerud

Partner
Regional Manager, Patents
Oslo

Renaud Permezel

Digital Brand Consultant
Oslo

Linda Methlie

Attorney at Law
Partner
Oslo

Hans Langan

Senior Partner
European Patent Attorney 
Oslo

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Kontakt oss