Gyldighetssøk - Norsk
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Gyldighetssøk

Vil du få en konkurrents patent ut av veien? Gyldighetssøk er søk etter kjent teknikk. Søket er vanligvis utført i patentdatabaser eller databaser som dekker vitenskapelige publikasjoner, og formålet er generelt å bestemme den kjente teknikken med tanke på et gitt patent for å kjempe mot eller gjennomgå gyldigheten.

Gyldighetssøk: søke etter bevis for ugyldighet

Et gyldighetssøk er et søk som er skreddersydd for å vurdere gyldigheten av kravene til et gitt patent. Vanligvis er formålet med et gyldighetssøk å identifisere ny kjent teknikk for å ugyldiggjøre ett eller flere krav til andre parters patent. Et gyldighetssøk utføres derfor ofte til støtte for ugyldighets- eller innsigelsesprosesser. Hvis du er patentinnehaver, vil gyldighetssøket hjelpe deg med å vurdere hvor sårbart patentet ditt kan være når det utfordres i en innsigelse eller i et ugyldighetssøksmål.

Trenger du hjelp med et gyldighetssøk?

Vi tilbyr skreddersydde søk tilpasset dine spesifikke behov. Vi har våre egne søkeeksperter og har tilgang til et bredt spekter av databaser med patentpublikasjoner samt tekniske og akademiske publikasjoner. Kontakt oss!

Tilbake til alle tjenester

Snakk med oss!

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK
Partner
Oslo

Solvår Winnie Finnanger

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Lars Henrik Stoud Platou

Senior Partner
Attorney at Law
Oslo

Anne Merete Kvistad Haugerud

Partner
Regional Manager, Patents
Oslo

Renaud Permezel

Digital Brand Consultant
Oslo

Linda Methlie

Attorney at Law
Partner
Oslo

Hans Langan

Senior Partner
European Patent Attorney 
Oslo

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Kontakt oss