Zacco - Patent | Varemerke | Design | Cybersecurity - Norsk

Vet du om du er kvalifisert for SkatteFUNN-støtte til ditt innovasjonsprosjekt?

Vi hjelper til med hele søknadsprosessen og rapportering, og fakturerer kun dersom søknaden godkjennes og når støtte er mottatt.

LES MER OG BOOK ET MØTE
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow
Våre rangerte patent, design- og varemerkeeksperter i Norge
Zacco er en moderne IP-konsulentvirksomhet med 150 års erfaring med innovativ tenkning og tilbyr hele spekteret av IP-tjenester. Våre rådgivere besitter omfattende teknisk og juridisk ekspertise og har lang erfaring og kompetanse som spesialister innen immaterielle rettigheter (intellectual property rights (IPR).
LES MER HER
FoU-finansiering
Vi har god oversikt over tilgjengelige støtteordninger og hva dere kan få i prosjektstøtte.
Vi hjelper dere helt fra søknad til prosjektet er ferdig rapportert.
LES MER HER
Pioneers in IP360
LES MER HER
Previous slide
Next slide

IP360 – Fremtiden for immaterielle rettigheter

Verden er klar for forretninger og mulighetene kan dukke opp overalt. Dynamiske markeder, nye forretningsmodeller og digitalisering har ført til et raskt økende behov for å identifisere og beskytte alt fra tidlige ideer, forretningsidentifikatorer og oppfinnelser, til integriteten og eierskapet til dine data. IP360 betyr at vi samarbeider med deg for å definere og utvikle beskyttelsen og håndhevelsen av alle dine immaterielle eiendeler. Fra konsepter, patenter og varemerker, til domener, data- og utviklingsprosesser, vil vi hjelpe deg å utvikle, sikre og bevare verdien av dine immaterielle rettigheter.

Innovation Assets

Alt som har å gjøre med utviklingen av en idé eller innovasjon kan potensielt bli en innovation asset. Patent, opphavsrett, lisenser, forretningshemmeligheter, virtuell teknologi, testsimuleringer, teknisk ekspertise og til og med selve utviklingsprosessen er noen eksempler på innovation assets, og kan øke verdien betraktelig på selskapets immaterielle rettigheter.

DVår tekniske ekspertise gjør at vi ofte er involvert gjennom hele utviklingsprosessen, gir råd om implementering og kommersiell levedyktighet relevant for IP, og tilbyr strategiske råd med tanke på trender i IP-verdenen. Vi vurderer alle de tekniske og juridiske følgene som kan oppstå gjennom prosessen, og gir råd om hvordan du kan navigere deg gjennom sikkerheten og beskyttelsen av eventuell resulterende innovasjon.

Digital Assets

Hvor verdifull er den digitale informasjonen din, og hvordan bør du opprettholde dens integritet og sikkerhet? Enten du er en ny oppstartsbedrift eller en multinasjonal Fortune 500, krever effektiv databehandling utvikling av prosesser for å gjenkjenne hva som kan være nyttig, og hvordan du bør innhente og følge med på informasjonen. Zacco kan raskt identifisere, verifisere og beskytte det du har, og gi deg råd om hvordan du kan sikre dets verdi.

Med dagens fremskritt innen databehandling og kunstig intelligens, oppdager selskapene at data kan brukes på måter som de aldri trodde var mulig. Analyseres de riktig, kan det øke produktiviteten, forbedre effektiviteten, identifisere markedstrender og til og med bli en lønnsom ny inntektsstrøm. Informasjonsinnhold, data, algoritmer, prosesser og ideer blir til sammen til noe større, nemlig digitale eiendeler.

Identity Assets

Identity assets kan være alt som gjør at kunder og klienter kjenner igjen firmaet ditt, produktene eller tjenestene dine. Kort sagt, det som kjennetegner forretningen din.

Disse verdifulle identifikatorene ble tradisjonelt IP i form av varemerker, design og opphavsrett, som tekst, logotyper og bilder, men inkluderte i økende grad andre sensoriske betegnelser som lyder og til og med smaker. De omfatter også tredjepartsbruk, for eksempel lisensiering eller tilknyttede ordninger og overholdelse av regelverk, samt en rekke digitale merkevaretjenester som domenenavn og DNS, overvåking av online markedsplasser og forebygging av forfalskning, samt sosiale medier, metavers eller NFT-merkevarebeskyttelse.

Oppdag den sanne verdien
av eiendelene dine

Den stadig mer digitale tilnærmingen til forretninger har gjort det enklere enn noen gang å spore verdien av eiendelene dine. Vi kan hjelpe deg å definere og evaluere dem, og å frigjøre deres skjulte verdi.

Vi vet at verdier kan dukke opp fra uventede steder, og digitalisering gjør at tradisjonelle grenser og avgrensninger ikke gjelder lenger. Vi hjelper deg å gå utover konvensjonell patent- og varemerkebeskyttelse, inn i verdenen av datasikkerhet, online merkevarebygging, og å styre unna cybertrusler.

Disse historiene gir et innblikk i hvordan vi jobber for å avsløre den sanne verdien av dine innovasjoner, data, merkevareidentiteter og andre immaterielle eiendeler; og hjelper deg å sikre dem og fange deres sanne verdi.

Innovation Assets

Utviklingsprosessen blir en verdifull eiendel

Les hele historien og se hvilke verdier vi fant.
Digital Assets

Bruke tiår med data som en ressurs

Les hele historien og se hvilke verdier vi fant.

Identity Assets

Gjøre seg klar til en markant utvidelse på nett

Les hele historien og se hvilke verdier vi fant.

Utviklingsprosessen blir en verdifull eiendel

Et stort selskap som bruker kunstig intelligens i det spirende grønn teknologi-området, henvendte seg til Zacco for be om hjelp til å formalisere den imponerende ekspertisen og ideene til konkrete IP-eiendeler. Det som startet som en patentutforming utviklet seg raskt til en utforskning av utviklingsprosessen, og Zacco identifiserte hvor selve prosessen kunne betraktes som ny, og av den grunn verdig patentbeskyttelse i seg selv. Sikring av utviklingsprosessen skapte et ekstra beskyttelseslag, fordi prosessen konseptuelt kunne føre til andre innovasjoner, og konkurrenter ble nå potensielt hindret fra å gjøre akkurat det samme.

Ved å utføre Freedom to Operate-søk oppdaget vi også flere av beslutningene som ble tatt gjennom prosessen, og dette ledet oss til å bruke ulike teknologiske tilnærminger. Én tilnærming ledet selskapet inn i et relativt uutforsket område av teknologiske fremskritt. Det gjorde at det var betydelig mindre konkurranse innenfor patentområdet enn det ville vært via andre veier. Dette innebar også å lede an for å sikre patentene deres som igjen resulterte i et betydelig potensiale for å lisensiere teknologien de hadde. I tett samarbeid med Zacco har de utviklet en omfattende IP-strategi som tar høyde for potensielle fordeler og fallgruver. Vi har også hjulpet dem å utvikle en kultur for IP-bevissthet i hele organisasjonen, ved å etablere prosesser for å gjenkjenne ideer når de oppstår, og å utforske den kommersielle levedyktigheten før rettighetene sikres. Dette har også resultert i at selskapet har sikret seg en rekke nye potensielle inntektsstrømmer, som de ikke tidligere hadde vurdert, både fra eksisterende IP-rettigheter og nylig identifiserte immaterielle eiendeler. Zacco er nå ansvarlig for å administrere porteføljen deres, og vi skalerer tjenestene våre etter hvert som selskapet vokser.

Bruke tiår med data som en ressurs

Et produksjonsfirma som Zacco har jobbet med i nesten femten år, har i økende grad havnet i konkurranse med nye datadrevne oppstartsbedrifter, og ønsket å finne ut hva de kunne gjøre for å holde seg konkurransedyktige.

For å forstå hva de hadde tilgjengelig, måtte vi først forstå hva de brukte i sin daglige drift. Zacco oppdaget at selskapet hadde tilgang til tiår med data om ressursbruk, transportlogistikk, salgstall og markedsstatistikk, og vi klarte raskt å identifisere hva som kunne være en ressurs. Vellykket analyse resulterte i umiddelbare forbedringer av effektivitet, avfallsreduksjon og bedre forståelse av kundens innkjøpsvaner.

Zacco kunne også identifisere data som kunne brukes til å spore markedstrender som selskapet kunne dra fordel av. Og kanskje enda mer interessant, disse allerede kvalitetskontrollerte bruksdataene om produkter og tjenester, kunne selges til tredjeparter. Zacco hadde identifisert en ny inntektsstrøm som krever relativt liten innsats for å være lønnsom.

Zaccos Digital Trust-team har siden hjulpet dem i gang med sikkerheten ved å gjennomføre en omfattende sikkerhetsmodenhetsvurdering. Vi tilbyr nå tjenester for sårbarhets- og trusselhåndtering som aktivt overvåkes 24/7 gjennom vårt interne sikkerhetsdriftssenter. Dataene deres er sikret utover kravene for reguleringer og samsvar, og vår tekniske lovekspertise har styrt dem unna datamisbruk, og utviklet juridiske grunnlag for å innhente, bruke, lisensiere og selge dataene deres.

Selskapet har nå en omfattende nettverkssikkerhet på plass som beskytter deres eksisterende eiendeler utover det som lovlig kan forsvares ved bruk av tradisjonelle patenter og varemerker. Vi er også ansvarlige for å ivareta deres digitale tilstedeværelse, domener og online merkevareomdømme. Ved hjelp av IP og IT Due Diligence (selskapsgjennomgang) på målselskaper, undersøkelse av nylig ervervede IP-rettigheter og vurdering av potensielle cybersikkerhetsrisikoer, har Zacco gitt dem en omfattende, effektiv og kostnadseffektiv løsning fra én og samme leverandør.

IDENTIFIED ASSETS

Gjøre seg klar til en markant utvidelse på nett

Et selskap som Zacco har jobbet med i mange år, startet med nettsalg for noen år siden. Zacco hadde tidligere hjulpet dem med å identifisere, registrere og beskytte en portefølje av varemerker og design som inkluderte tilhørende overvåking, bekjempelse av krenkelser og produktforfalskninger for å bevare sikkerheten. Siden vi kjente virksomheten deres, var Zacco et naturlig valg av partner da de startet på nett, og vi introduserte dem for vårt Digital Brands-team som sikret både relevante og lignende domenenavn, i tillegg til å hjelpe med en rekke registrerings- og håndhevingstjenester for markedsplasser og sosiale medier.

Nettvirksomheten har fortsatt å vokse og Zacco har kunnet skalere sine tjenester parallelt. Etter hvert som de har blitt mer populære, har vi bistått med å lisensiere merkevaren for å skape nye tilbakevendende inntektsstrømmer. Og der dette har vært umulig eller upraktisk, har vi hjulpet dem med å håndheve rettighetene sine fra enkle forespørsler om fjerning til komplekse internasjonale rettssaker. Nå som nettvirksomheten deres er blitt deres største salgskanal, har de i økende grad fokusert på utviklingen av online merkevarebygging som inkluderer utforskning av potensielle nye inntektsstrømmer. Nok en gang har Zacco vært tilgjengelige for å hjelpe, og startet med diskusjoner om IP-strategi og kommersiell levedyktighet som inkluderer lisensieringspotensial, verdivurdering og due diligence. Vi er for tiden i full gang med å hjelpe dem med å planlegge deres inntreden i de ulike «metaversene» som er under utvikling, og har aktivt sikret deres nyeste omfang av NFT-er i ulike markedsplasser. Dette betyr å registrere all relatert IP for å inkludere digitale og virtuelle versjoner av produkter, enten som kunstneriske samleobjekter eller for bruk i online-verdener eller spill, og å registrere relevante ENS-domener. Vi gir også deres registrerte rettigheter en tekstadresse i stedet for en hash-streng med tall, på samme måte som et domenenavn kobler til en nummerert IP-adresse. Vi identifiserer og «brenner» også aktivt krenkende innhold som allerede er utviklet uten tillatelse. Zacco har jobbet i tett samarbeid med selskapet hele veien. Vi har utviklet oss i takt med selskapet, og hjulpet dem med å krysse terskelen fra mer tradisjonelle identitetseiendeler til en omfattende online og offline IP-merkevaresikkerhetsstrategi. Vi ser frem til å hjelpe dem med å fortsette den strålende veksten, og er godt rustet til å hjelpe dem med å sikre fremtiden online.

Zacco-prosessen –
fire steg for å sikre
eiendelene dine

Enten eiendelene dine er digitale, fysiske, identifiseringsbaserte eller innovative, er de overalt. For å bevare deres verdi, må du vite hva de er, hvor de er og hvordan du opprettholder deres sikkerhet.

En komplisert reise gjort på en enkel måte. Våre eksperter og rådgivere samarbeider med deg gjennom en velprøvd, steg-for-steg-prosess, forstår organisasjonen din og identifiserer patenter, varemerker, designrettigheter, domenenavn og andre eiendeler. Vi konsoliderer og registrerer eiendelene, utvikler en strategi for å administrere, sikre og beskytte dem, både online og i den virkelige verden, og vi overvåker dem gjennom hele livssyklusen. Når det er nødvendig, samarbeider vi med deg for å forsvare og håndheve rettighetene dine internasjonalt.

Ved å følge den samme prosessen hele veien, tar vi sikte på å fange opp alle eiendeler uavhengig av størrelse. Prosessen skaleres etter hvert som selskapet ditt vokser, slik at du alltid har en klar oversikt over hva du har, fremdriften og kanskje viktigst; dets potensielle verdi.

Tjenester utviklet for å beskytte din innovasjon, identitet og data

Zacco IP 360-tilnærmingen er utviklet for å hjelpe deg å identifisere og beskytte alle dine immaterielle eiendeler.

Fra patenter og varemerker til online krenkelser, datasikkerhet og rettssaker, vi har alle ferdighetene du trenger, og mer enn 500 eksperter klare til å hjelpe deg.

Oppdag de skjulte eiendelene
du ikke visste at du hadde

Vi har et bredt utvalg av tjenester og en velprøvd arbeidsprosess som vi bruker til å identifisere, administrere, sikre og overvåke de skjulte eiendelene du ikke visste at du hadde. Vår ekspertise og erfaring sikrer at ingen eiendeler er for små til at vi kan finne og beskytte dem, og vi sørger for at du beholder dem nå og i fremtiden.

SLIK GJORDE VI DET

Due Diligence: Mer verdi for pengene

Les hele historien og se tjenestene vi brukte

SLIK GJORDE VI DET

Skjulte verdier i data

Les hele historien og se tjenestene vi brukte

SLIK GJORDE VI DET

Outsourcing av IP-portefølje

Les hele historien og se tjenestene vi brukte

Due Diligence: Mer verdi for pengene

Et selskap engasjerte Zacco i sammenheng med en fusjon og et oppkjøp for å gjennomføre en vurdering av IP og informasjonssikkerhet til et firma de potensielt skulle investere i. Vi satte i gang en due diligence-prosess ved å kartlegge målselskapets patenter og patentsøknader, brands og registrerte varemerker. Vi gikk også gjennom lisens- og FoU-avtaler og vurderte sikkerhetsrisikoer. Under kartleggingen fant vi ut at den faktiske verdien av patentporteføljen var lavere enn i den opprinnelige ‘styrkevurderingen’ som hadde blitt utført av en tredjepart. Sentrale patenter i porteføljen var ikke så sterke som det ble lagt frem, og det geografiske beskyttelsesomfanget kunne også stilles spørsmålstegn ved. Ved å identifisere og evaluere målselskapets immaterielle verdier hjalp vi vår kunde med å forhandle frem en bedre pris.

Skjulte verdier i data

Et programvarefirma som produserer mobilapplikasjoner for reiselivsbransjen, trengte Zaccos råd om hvordan man kan bruke data som ble generert fra appene deres. Først analyserte vårt team av erfarne programvareutviklere og cyber security-konsulenter kundens produkt og sikkerhetsnivå. Vi fortsatte med å gjennomgå identitetsverdiene deres, for eksempel varemerker og domenenavn. Deretter laget vi en strategi for digitale verdier og satt opp en prosess for hvordan de kunne utvikle appene sine. Til slutt laget vi en strategi for hvordan de kunne utvide beskyttelsen av sine online merkevarer og unike programvare. Da vi oppdaget at selskapet ikke lovlig hadde sørget for at de eide dataene som appene deres genererte, hjalp vi dem med å skape nye forretnings- og bruksvilkår. Vi hjalp dem også med å oppfylle kravene til datalagring og personvern iht. GDPR.

Outsourcing av IP-portefølje

Et stort internasjonalt selskap henvendte seg til Zacco og ba om vår hjelp med å konsolidere deres omfattende og sammensatte patentportefølje. Selskapet var ute etter å redusere administrasjonen og kostnadene for å opprettholde porteføljen. Til å begynne med identifiserte vi alle verdier i deres patentportefølje og sorterte dem etter viktighetsnivå. Vi begynte å administrere alle recordals og valideringer. Samtidig overtok vi ansvaret for deres patentsøknader under behandling og tilbød ulike avtaler om fast pris som førte til reduserte søknadskostnader. Siden dette viste seg å være veldig kostnadseffektivt for vår kunde, bestemte de seg for å outsource også sin varemerkeportefølje til Zacco. Dermed hjalp vi dem ikke bare med å redusere kostnader og administrativ arbeidsmengde, men også til å få bedre oversikt over porteføljen deres.

Tror du på verdien av
innovativ tenking?

Vil du hjelpe visjonære og oppfinnere med å beskytte ideene og oppfinnelsene? Så bli en del av Zacco der din kreativitet, presisjon og innovative tenkning skaper verdi for andre.

Available jobs

 • Från associate till Europapatentombud på en av Europas ledande IP-byråer!
 • Location: Stockholm
 • Category: Patent
 • Application due: August 31, 2024
 • Read more
 • Information Security Specialist Zacco Digital Trust
 • Location: Stockholm
 • Category: Cyber Security
 • Application due: August 30, 2024
 • Read more
 • IT-Arkitekt Zacco Digital Trust
 • Location: Stockholm
 • Category: Secure development
 • Application due: August 30, 2024
 • Read more

KONTAKT OSS

Snakk med oss om dine skjulte eiendeler

IP360

Fremtiden til immaterielle rettigheter